X

 
  • تصویر شماره 1

گروه بازرگانی آسا پیشرو در راستای تحقق اهداف و افزایش رضایتمندی مشتریان بر اساس اصول CRM در سال ۱۳۸۷  با همت مدیریت ارشد شرکت هانتر پارت تاسیس گردید.این مجموعه در راستای تحقق اهداف فوق اقدام به یکسان سازی مدیریت شرکتهای هانتر پارت ، فرانتک و کابل کنترل ایران توسط گروه آسا پیشرو نموده اند . این اقدام استراتژیک منجر به نزدیکی به شاخص های مذکور گردید.